Thông báo về việc đăng ký dự thi Olympic Cơ học cấp trường năm học 2016 - 2017

Thực hiện kế hoạch số 118/KH-ĐHKTCN, ngày 27/12/ 2016 về việc tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học cấp trường năm học 2016 - 2017 và lựa chọn đội tuyển tham dự cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc năm 2017. Nhằm đẩy mạnh phong trào học tập các môn thuộc chuyên ngành cơ khí. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thông báo đến toàn thể sinh viên được biết kế hoạch triển khai và đăng ký tham gia dự thi các môn như sau:

1- Cơ học vật liệu / Sức bền vật liệu

2- Nguyên lý máy

3- Chi tiết máy

4- Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy

5- Vẽ kỹ thuật

1. Đối tượng: Sinh viên toàn trường có đam mê đối với các học phần trên

2. Hình thức đăng ký: - Sinh viên đăng ký trực tiếp với giáo viên giảng dậy, giáo viên chủ nhiệm, trợ lý sinh viên, đăng ký trực tiếp tại văn phòng khoa cơ khí, hoặc văn phòng các bộ môn giảng dạy học phần môn thi.

3. Thời gian đăng ký: Từ ngày 03 tháng 01 đến hết ngày 16 tháng 01 năm 2017

Danh sách sinh viên tham gia dự thi Olympic cơ học cấp trường, Bộ môn thiết kế cơ khí tổng hợp danh sách đăng ký dư thi báo cáo khoa và nhà trường.

Thời gian dự kiến thi cấp trường: Ngày 11+12/02/2017

Thông tin chi tiết xin liên hệ TS. Hồ Ký Thanh - Phó trưởng khoa Cơ khí

(ĐT: 0948.194.198; E-mail:  hkythanh@tnut.edu.vn)

Trân trọng cảm ơn./.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn