DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG CT HSSV

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Cở sở đào tạo Đại học

Cơ sở đào tạo Sau Đại học

1

GV.ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Phó trưởng phòng CTHSSV,

Giảng viên khoa điện

2005, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

Thạc sỹ -2009, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2

CN. Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên – Tổ trưởng

2006, Đại học  Kinh tế và Quản trị KD,

 Việt Nam

 

3

ThS. Nguyễn Thị Thu Dung

Chuyên viên - GVTH

2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp , Việt Nam

Thạc sỹ -2012, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

4

ThS. Lê Thị Đỗ Oanh

Chuyên viên

2000, Đại học  Phương Đông, Việt Nam

Thạc sỹ -2007, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

5

KS. Hoàng Thế Tài

Chuyên viên

2008, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

6

ThS. Lương Thị Bích Ngọc

Chuyên viên - GV

2008, Đại học sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam

Thạc sỹ -2013, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Việt Nam

7

KS. Tạ Duy Kiên

Chuyên viên

2008, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

8

KS. Vũ Thị Thu

Chuyên viên

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp , Việt Nam

 

9

CN. Lê Thị Kim Ngân

Chuyên viên

2009, Đại học  mở Hà Nội, Việt Nam

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn